Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Studium → Doktorské studium → Laboratoř cirkulárního dichroismu
iduzel: 55169
idvazba: 64075
šablona: stranka
čas: 27.5.2022 07:14:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř cirkulárního dichroismu

Fyzikální studium biomolekulárních systémů


Výzkum laboratoře je zaměřen na fyzikální studium biomolekulárních systémů, zejména na:

  1. Rozvoj metodiky spektroskopie vibračního cirkulárního dichroismu (spolupráce s Ústavem analytické chemie)
  2. Spektroskopické studium biologicky zajímavých molekul, jejich interakcí a vztahu struktury a funkce

 fyz st 1

 Význam spektroskopie vibračního cirkulárního dichroismu (VCD) a elektronového cirkulárního dichroismu (ECD) spočívá zejména v tom, že poskytuje informace o struktuře malých až obřích chirálních, biologicky významných molekul v roztocích, kdy získání strukturních informací jinými metodami, jako je NMR nebo rentgenová strukturní analýza, je značně omezené. Laboratoř cirkulárního dichroismu prof. Urbanové úzce spolupracuje se Skupinou chiroptických metod na ústavu Analytické chemie,  která zde byla od r. 1999 s její významnou účastí budována. Přehled některých témat řešených ve skupině je podán v prezentaci odkaz  a v následujících bodech.

fyz st 2

Určování enantiomerní čistoty kapalných vzorků

enantiomerní cistota (originál)Vzhledem k tomu, že opačné enantiomery se projevují ve spektrech VCD pásy s opačnými znaménky, je možné využít tuto metodu k určení enantiomerické čistoty vzorku, jak je demonstrováno na obr. 4, který shrnuje spektra VCD směsí (+)- a (-)-a-pinenu s odlišnými hodnotami enantiomerního přebytku.

 

 

 

 

 

Absolutní konfigurace biologicky významných molekul středních velikostí

Významné uplatnění nachází VCD spektroskopie např. v konformačních studiích léčiv, jejichž farmakologické působení se pojí s určitou enantiomerní formou. Na základě srovnání experimentálních a simulovaných VCD spekter byla určena geometrie konformérů vyskytujících se v roztocích, sledován vliv intermolekulárních interakcí a substitucí postranních skupin na konformaci prekurzoru léčiva v roztocích.

Konformace polypeptidů, bílkovin, DNA, membránových systémů a jejich biologicky významných komplexů

membrány (originál)VCD jako nedestruktivní metoda byla využita při určování struktury peptické části porfyrin-polypeptidických komplexů, které slouží jako modelové systémy při charakterizaci porfyrin-bílkovinných komplexů uplatňujících se např. ve fotodynamické terapii. Dále byly získány strukturní charakteristiky bilirubinu, derivátů bilirubinu a jejich komplexů s polypeptidy, cyklodextriny a biogenními kovy.

 

Sledování samoskladby (self-assembly)

samoskladba (originál)

Při samoskladbě organických molekul (self-assembly) dochází nezřídka ke vzniku indukované chirality, která se projevuje výrazným cirkulárním dichroismem. Vznik indukovaného VCD byl pozorován v případě samoskladby guanidinových derivátů a v procesech gelování organických rozpouštědel.

Publikace k tématu:

Seznam publikací podle WOS: ResearcherID

Aktualizováno: 31.8.2020 14:54, Autor: Jan Hrudka

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi