Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
 → Studium → Doktorské studium
iduzel: 53983
idvazba: 62437
šablona: stranka
čas: 25.1.2022 20:53:02
verze: 5041
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Ústav se podílí na organizaci doktorského studia zejména ve studijním programu Měření a zpracování signálů v chemii, Molekulární chemická fyzika a senzorika a Chemie a v dobíhajícím oboru Technická kybernetika.

Přehled předmětů doktorského studia zajišťovaných ústavem

 Předmět v SIS Název předmětu / informace k předmětu    Přednášející
P444001 Spektroskopie cirkulárního dichroismu Urbanová
P444003 Fyzika plazmatu Scholtz
P444004 Chemické senzory Vrňata
P444005 Programové prostředky pro měření a řízení Fitl
P444007 Organická elektronika a fotonika Galář
P444008 Fyzika tenkých vrstev a povrchů Novotný, Vlček
P444010 Optická a elektronová mikroskopie Vlček

Témata aktuálně řešených prací na ústavu

Ing. P. Hozák (školitel Doc.Ing. dr. M. Vrňata): Organické polovodiče pro senzory- charakterizacev elektrofyzikálních vlastností

Ing. Š. Havlová (Školitel Ing. P. Fitl, Ph.D.): Senzory plynů v bezpečnostní oblasti-principy a detekční mechanismy

Ing. J. Fara (Školitel Ing. P. Fitl, Ph.D): Nové možnosti zvýšení selektivity senzorových polí při detekci plynů

Ing. J. Otta (Školitel Ing. J. Vlček, Ph.D.): Nanokompozitní materiály jako aktivní vrstvy chemických plynových senzorů

Obhájené disertační práce

číslo    autor    název    vedoucí    rok
1 Ing. L. Rousek Monitory škodlivin v ovzduší s chemickými senzory doc. Ing. J. Fexa, CSc.  
2 Ing. V. Babuška Piezoelektrické senzory a jejich využití pro měření adsorpce plynu doc. Ing. T. Bartovský, CSc.  
3 Ing. M. Rada Jednočipový mikropočítač v analyzátoru hořlavých plynů doc. Ing. T. Bartovský, CSc.  
4 Ing. P. Štekl Automatizovaný systém pro proměřování vlastností pelistorových senzorů doc. Ing. K. Kadlec, CSc.  
5 Ing. L. Fišer Měření koncentrace ethanolu ve fermentačním médiu doc. Ing. K. Kadlec, CSc.  
6 Ing. J. Karabel Optimalizace měřicího systému s chemickým senzorem Ing. E. Jirák, CSc.  
7 Ing. J. Gabriel Charakterizace tenkých vrstev deponovaných laserovými technologiemi Ing. Dr. M. Vrňata  
8 Ing. A. Korbářová Obrazová analýza opticky rozlišitelných heterogenních směsí Ing. E. Jirák, CSc.  
9 Ing. D. Kopecký Chemické senzory plynů s aktivními vrstvami na bázi organických látek Ing. Dr. M. Vrňata  
10

Mgr. J. Seidl

Vysokofrekvenční metody snímání signálů u plynových senzorů doc. Ing. J. Hofmann, CSc.  
11 Ing. J. Vlček Studium nanostrukturovaných diamantových vrstev doc. Ing. Dr. M. Vrňata  
12 Ing. J. Kopecká 1-D struktury vodivých polymerů pro chemické senzory doc. Ing. Dr. M. Vrňata  

Ing. E. Marešová (školitel Doc. Ing. Dr. M. Vrňata): Měření elektrofyzikálních parametrů vrstev organických polovodičů určených pro senzoriku

Ing. D. Tomeček (školitel Ing. P. Fitl, Ph.D.): Senzory plynů v bezp. oblasti - detekce chemických bojových látek a markerů výbušnin

Aktualizováno: 8.1.2021 12:03, Autor: Vladimír Scholtz


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi