urbanovm

Room: B–02, A405, B221, B222

Telephone: +420 22044 4445 (B–02), +420 22044 4160 (A405), +420 22044 3345 (B221), 
+420 22044 3036 (B222)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Publications ResearcherID


 

Qualification degrees

 • MSc. 1975 - in Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague.
 • RNDr. 1975 - in Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague.
 • Ph.D. (CSc.) 1981 - in Experimental Physics, Charles University, Prague.
 • assoc. prof. 1997 - habilitation in Molecular Physics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague.
 • prof.  2008 - Palacký University Olomouc, professor of biophysics.

 

Professional positions

 • 1975 - 1976 Research stipend in Department of Chemical Physics, Charles University, Prague
 • 1977 - 1980 Ph.D. student in Department of Chemical Physics, Charles University, Prague
 • 1981 - 1994 Research scientist in Department of Chemical Physics, Charles University, Prague
 • 1994 - 1997 Assistant Professor at the Department of Physics and Measurements, Institute of Chemical Technology, Prague
 • 1997 -2008 Associate Professor of Physics at the Department of Physics and Measurements, Institute of Chemical Technology, Prague
 • 2008 -up to now Professor of Physics at the Department of Physics and Measurements, Institute of Chemical Technology, Prague
 • 2015 - up to now Dean of the Faculty of Chemical Engineering

 

Other activities

 • 2003 - Member of Scientific council of the Faculty of Chemical Engineering, Institute of Chemical Technology, Prague.
 • 2004 - Vice-Dean for Research Activities, Faculty of Chemical Engineering, Institute of Chemical Technology, Prague.

 

Visiting Appointment

 • 1988 University of Beograd, Yugoslavia
 • 1989 Humboldt university, Berlin, Germany
 • 1989 - 1990 Postdoctoral fellow with Prof. T.A. Keiderling, University of Illinois, Chicago, USA (6 months)
 • 1991, 1995 University of Illinois, Chicago, USA (3 times 3 months)

 

Pedagogical Activity

 • Physics I for 2nd semester, Physics II for 3rd semester
 • Supervisor of graduate studies
 • Supervisor of master thesis
 • Supervisor of bachelor thesis

 

Research Interests

 • Spectroscopy of biomolecules
 • Vibrational and electronic circular dichroism spectroscopy used for the structural studies of biologically interesting interactions and self-assembly, collaboration with Department of Analytical Chemistry

 

Grants

Principal investigator

 • GAČR 203/02/0328: Chiroptické vlastnosti, konformace a dynamické chování středně velkého oligopeptidu se strukturními doménami o výrazně odlišné flexibilitě 2002 - 2004.
 • MŠMT, Rudolf II, 1K03012 (klíčová osoba Vladimír Setnička): Studium konormačních změn opticky aktivních molekul vyvolaných nekovalentními interakcemi pomocí spektroskopie vibračního cirkulárního dichroismu, 2003 - 2005.
 • MŠMT, COST OC135: Strukturní studie systémů inspirovaných biomolekulami pomocí pokročilých metod vibračního cirkulárního dichroismu 3/2006 - 2/2009.
 • Vnitřní grant VŠCHT Praha: Koordinace předmětů Fyzika a Matematika v základních kurzech na VŠCHT, 1976.
 • Vnitřní grant VŠCHT Praha 444010015: Spektroskopické studium chirálních molekul na VŠCHT, 2001.

Co-investigator

 • GAAV, IAA400550702: Spektroskopické a teoretické modely pro studium nekovalentních molekulových interakcí, 1/2007 -12/2010.
 • GAČR, 203/07/1335: Optická aktivita a konformace disulfidových můstků v peptidech a proteinech, 2007-2009.
 • Fond rozvoje vysokých škol, 693-F1/1998, Inovace výuky fyziky na VŠCHT využitím evropských zkušeností, 1998.
 • Fond rozvoje vysokých škol, F4 0629, 2001, Multimediální a experimentální pomůcky pro výuku v základním kurzu fyziky, 2001.
 • Vnitřní grant VŠCHT Praha, 444 156 114: Koordinace obsahu některých předmětů základního studia na VŠCHT, 1998.
 • Vnitřní grant VŠCHT Praha: Komplexní interpretace vibračních spekter, 2000.

Participation

 • MŠMT, Výzkumný záměr MSM 6046137303, Metody a prostředky chemické a fyzikálně-chemické analýzy vlastností a chování bioinženýrských a chemicko-inženýrských systémů, 1999-2004 vedoucí výzkumné skupiny.
 • MŠMT, Výzkumný záměr, MSM 223400008, Fyzikálně-chemické metody analýzy a popisu chemických systémů a biosystémů, 2005-2009, vedoucí výzkumné skupiny.
 • GAAV, IAA 4055104: Teoretické a simulační metody pro cirkulárně-dichroická a NMR spektra, 1/2001-12/2004.
 • Vnitřní grant VŠCHT Praha: Harmonizace vazeb předmětů základního studia na VŠCHT, 1997.