Jako výzkumná skupina jsme se na Ústavu fyziky a měřicí techniky etablovali postupně od roku 2006. Ačkoliv je naše současné zázemí a technické vybavení zcela nové a výzkum originální, tematicky navazujeme na dlouhý a úspěšný vývoj chemických senzorů a přístrojové techniky, který byl na ústavu prováděn od jeho samého vzniku (o historii ústavu a jeho významných členech se můžete dozvědět například zde). Vedoucím výzkumné skupiny je doc. Ing. Dr. Martin Vrňata a náš výzkum financujeme především z grantových projektů GAČR.

Zabýváme se studiem citlivých materiálů pro chemické senzory (novými typy organických polovodičů, včetně nanostrukturovaných), přípravou experimentálních chemických senzorů plynů (depozičními technologiemi pro anorganické a organické polovodiče) a měřením jejich elektrofyzikálních vlastností. Pro tento výzkum vlastníme kvalitní zázemí vybavené množstvím unikátních zařízení (např. výkonovým laserem Nd:YAG, multifunkční vakuovou aparaturu pro laserové depozice a napařování s turbomolekulární vývěvou a měřením tlaku, impedanční analyzátor, magnetronovou naprašovačku, spin-coater, či aparaturu pro nanášení materiálů metodou Ink-Jet).

Cílem našeho výzkumu jsou zejména nové typy vysoce citlivých senzorů na bázi organických materiálů, jako jsou vodivé polymery či ftalocyaniny, čímž se snažíme prosadit zejména v oblastech chemických vodivostních senzorů, senzorových polí, či plastové elektroniky. Naše zařízení by v budoucnu mohla sloužit při detekci úniků toxických plynů, kontrole kvality potravin, či v oblasti medicínských aplikací.

Do naší výzkumné skupiny stále hledáme schopné studenty, kteří by se chtěli zabývat tématikou chemických senzorů ve svých bakalářských, magisterských a disertačních pracích. Pokud vás náš výzkum zajímá podrobněji, nebojte se nás kontaktovat, rádi vás provedeme po našich pracovištích a podrobně vám vše vysvětlíme.

Kontakt na vedoucího skupiny: doc. Ing. Dr. Martin Vrňata

V případě zájmu o problematiku přípravy senzorů metodou ink-jet, syntézy nanostrukturovaných vodivých polymerů, depozice vodivých polymerů metodou MAPLE a elektrofyzikální diagnostiky vodivých polymerů se prosím obracejte přímo na Ing. Dušana Kopeckého, Ph.D.

V případě zájmu o problematiku přípravy tenkých vrstev a vlastních senzorů pomocí vakuových a laserových technologii (napařování, naprašování, pulzní laserová depozice, metoda MAPLE) , diagnostiku senzorických vlastností připravených senzorů a měření elektrofyzikálních parametrů připravených vrstev a oblast automatizace depozičních experimentu a automatizaci měření se prosím obracejte přímo na Ing. Přemysla Fitla, Ph.D.