Informace o tomto projektu naleznete na následující stránce:

https://nato.vscht.cz/