Aktuálně řešené projekty

7AMB18FR011 - Senzory plynů na bázi organických polovodičů

Doba řešení: 1.1. 2018 - 31.12. 2019

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Spolupracující pracoviště: ISEN Toulon, Univerzita Marseille

Řešitel: Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.

 

Program: INTER-EXCELLENCE

Podprogram: INTER-COST

LTC17058: “Nanouhlíkové kompozitní materiály pro tenkovrstvé chemické plynové senzory a fotovoltaiku”

Doba řešení: 1.6.2017 - 31.3.2020

Řešitel: Ing. Jan Vlček, Ph.D.