Projekty IGA - rok 2016

BADATELSKÉ PROJEKTY

A2_FCHI_2016_003: Nepřímý detektor markerů výbušnin s rychlou regenerací aktivní vrstvy

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. David Tomeček

 

Projekty IGA - rok 2015 (ukončené)

BADATELSKÉ PROJEKTY

A2_FCHI_2015_004: Substituované ftalocyaniny jako citlivé vrstvy pro textilní senzory plynů

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Eva Marešová

 

Projekty IGA - rok 2014 (ukončené)

BADATELSKÉ PROJEKTY

A2_FCHI_2014_021: Textilní senzor s nanokompozitní citlivou vrstvou pro detekci plynů a par

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Eva Marešová

 

Projekty IGA - rok 2013 (ukončené)

OBOROVÉ PROJEKTY

A1_FCHI_2013_005: Materiály pro chemické a mikro-elektromechanické senzory: syntéza, depozice, charakterizace

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: doc. Dr. Ing. Vrňata Martin

 

Projekty IGA - rok 2012 (ukončené)

OBOROVÉ PROJEKTY

A1_FCHI_2012_006: Materiály pro chemické a mikro-elektromechanické senzory: technologie přípravy a charakterizace vlastností

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: doc. Dr. Ing. Vrňata Martin

 

BADATELSKÉ PROJEKTY

A2_FCHI_2012_010: Nanokompozitní tenké vrstvy na bázi nanokrystalického diamantu obsahující magnetické nanočástice: příprava a studium vlastností

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Vlček Jan

 

A2_FCHI_2012_032: Syntéza 1-D a 3-D nanostruktur polypyrrolu pro senzorovou techniku

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Škodová Jitka

 

Projekty IGA - rok 2011 (ukončené)

OBOROVÉ PROJEKTY

A1_FCHI_2011_005: Chemické senzory - materiály, technologie přípravy a metodika měření

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: doc. Dr. Ing. Vrňata Martin

 

BADATELSKÉ PROJEKTY

A2_FCHI_2011_020: Využití technologie Ink-jet pro přípravu tenkovrstvých mikrostruktur senzorů

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Škodová Jitka

 

A2_FCHI_2011_049: Výzkum nanostruktur na bázi NiOx vytvořených technikou iontového naprašování: Studium oxidačních stavů niklu a elektrofyzikálních vlastností

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Pavel Horák

 

Projekty IGA - rok 2010 (ukončené)

OBOROVÉ PROJEKTY

A1_FCHI_2010_006: Chemické senzory a biosenzory: laserové metody přípravy, testování parametrů

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: doc. Dr. Ing. Vrňata Martin

 

BADATELSKÉ PROJEKTY

A2_FCHI_2010_033: Vliv UV záření na odezvu vodivostního senzoru

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Lukáš Kučera