Aktuálně řešené projekty GAČR

GAP18-09347S: Black metals for utilization in quartz crystal microbalance gas sensors

Doba řešení: 1.1. 2018 - 31.12. 2020

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Spolupracující pracoviště: Fzu AVČR, MFF UK

Řešitel: Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.

 

GAP17-13427S: Detection mechanisms on chemiresistors with a sensitive layer based on nanostructured oxides

Doba řešení: 1.1. 2017 - 31.12. 2019

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: doc. Ing. Dr. Martin Vrňata

 

GAP14-10279S: Advanced materials for photovoltaics: substituted phthalocyanine organocomplexes

Doba řešení: 1.1.2014-31.12.2016

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: doc. Ing. Dr. Martin Vrňata

 

Projekty GAČR řešené v minulých letech

GAP208/11/0105: Expanding the Optical Activity Method to the Realm of Biomolecules.

Doba řešení: 1.1. 2011 - 31.12. 2015

Řešitelské pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha 6.

Spoluřešitelka za VŠCHT Praha: prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.

 

GAP108/12/P802: Advanced materials for chemical sensors: one-dimensional structures of organic conductive polymers

Doba řešení: 1.1.2012-31.12.2014

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.

 

GAP108/11/1298: Detection layers based on composites of organocomplexes and metal nanoparticles for chemical sensors.

Doba řešení: 1.1. 2011- 31.12. 2014

Řešitelské pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i..

Spoluřešitel za VŠCHT Praha: doc. Ing. Dr. Martin Vrňata

 

GAP206/11/0836: Structural studies by chiroptical methods.

Doba řešení: 1.1. 2011-31.12. 2014

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha.

Řešitelka: prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.