Informace o magisterském studiu

Ústav se podílí ve spolupráci s Ústavem počítačové a řídicí techniky na organizaci navazujícího dvouletého magisterského studijního programu Procesní inženýrství a informatika ve studijním oboru Senzorika a kybernetika v chemii a na organizaci dvouletého magisterského studijního programu Aplikovaná inženýrská informatika ve studijním oboru Aplikovaná inženýrská informatika.


Aktuálně o magisterském studiu

Aktuální informace o navazujícím magisterském studiu spolu se studijními plány jednotlivých oborů na VŠCHT Praha naleznete zde.

Informace o navazujícím magisterském programu Procesní inženýrství a informatika, obor Senzorika a kybernetika v chemii naleznete zde.

Informace o navazujícím magisterském programu Aplikovaná inženýrská informatika, obor Aplikovaná inženýrská informatika naleznete zde.


Státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací

Aktuální platné pokyny k psaní diplomových prací naleznete zde.

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce jsou zde.

Aktuální informace o přijímacím řízení do magisterského studia v uvedených oborech jsou zde.


Předměty magisterského studia vyučované ústavem

Číslo předmětuNázev předmětuPřednášejícíSemestr
N444021 Měřicí technika Kadlec zimní
N444009 Fyzika III Scholtz zimní
N444013 Programové prostředky pro měření a řízení Fitl letní
N444012 Metrologie Vlček letní
N444019 Senzory a senzorové systémy Vrňata letní
N444023 Semestrální projekt oboru Senzorika a kybernetika v chemii II Vrňata zimní
     
N444011 Chemické senzory Vrňata zimní
N444030 Termografie a termodiagnostika Kadlec zimní
N444027 Chiroptické metody Urbanová zimní