Obory doktorského studia na ústavu

Ústav fyziky a měřicí techniky se ve spolupráci s Ústavem počítačové a řídicí techniky podílí na organizaci doktorského studia ve studijním programu Chemické a procesní inženýrství, oboru Technická kybernetika. Ve spolupráci s Ústavem analytická chemie se podílí na přípravě absolventů ve studijním programu Chemie, oboru Analytická chemie. Bližší informace o oborech doktorského studia na FCHI naleznete zde: Doktorské studium na FCHI

V roce 2009 byla k 31.10. ukončena platnost akreditace doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství v oboru Měřicí technika. Poslední obhajoby disertačních prací v oboru Měřicí technika se konaly 26.10. 2009 (Ing. Dušan Kopecký, Ph.D. a Ing. Anna Korbářová, Ph.D.)


Aktuální informace doktorského studia pro akademický rok 2017/2018

Harmonogram přijímacího řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro akademický rok 2017/2018 zde: Informace k DS studiu

Témata disertačních prací v oboru Technická kybernetika pro akademický rok 2017/2018 vypsaná Ústavem fyziky a měřicí techniky naleznete zde:

Informace o základních a výběrových okruzích ke státní doktorské zkoušce v oboru Technická kybernetika naleznete zde.

Aktuální platné pokyny k psaní disertačních prací naleznete zde.


Charakteristika studijního oboru Technická kybernetika

Studijní obor Technická kybernetika je zaměřen na vědeckou a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti informačních a řídicích systémů a aplikace metod a výsledků metodiky moderní teorie řízení s cílem řídit technologické procesy s využitím výpočetní techniky.

Témata disertačních prací zadávaných pro obor Technická kybernetika na Ústavu fyziky a měřicí techniky jsou zaměřena především na problematiku chemických senzorů a samočinných analyzátorů pro měření koncentračních veličin. Výzkumná aktivita je směrována na studium nových materiálů pro chemické senzory, metodiku měření signálu senzorů, zkoumání obecných zákonitostí citlivosti a selektivity jednotlivých typů chemických senzorů. Novou oblastí je výzkum baktericidních vlastností nízkoteplotního plazmatu a generace nanočástic tímto plazmatem.


Přehled předmětů doktorského studia zajišťovaných ústavem

Číslo předmětuNázev předmětuPřednášejícíSemestr
D444004 Měření technologických veličin Kadlec zimní
D444008 Chemické senzory Vrňata zimní
D444011 Programové prostředky pro měření a řízení Fitl zimní
D444002 Spektroskopie cirkulárního dichroismu Urbanová letní
D444011 Úvod do fyziky plazmatu Scholtz oba

 

Témata disertačních prací aktuálně řešených na ústavu v oboru Technická kybernetika


Ing. E. Marešová (školitel Doc. Ing. Dr. M. Vrňata): Měření elektrofyzikálních parametrů vrstev organických polovodičů určených pro senzoriku

Ing. D. Tomeček (školitel Ing. P. Fitl, Ph.D.): Senzory plynů v bezp. oblasti - detekce chemických bojových látek a markerů výbušnin

Ing. P. Hozák (školitel Doc.Ing. dr. M. Vrňata): Organické polovodiče pro senzory- charakterizacev elektrofyzikálních vlastností

Ing. Š. Havlová (Školitel Ing. P. Fitl, Ph.D.): Senzory plynů v bezpečnostní oblasti-principy a detekční mechanismy

Ing. J. Fara (Školitel Ing. P. Fitl, Ph.D): Nové možnosti zvýšení selektivity senzorových polí při detekci plynů

Ing. J. Otta (Školitel Ing. J. Vlček, Ph.D.): Nanokompozitní materiály jako aktivní vrstvy chemických plynových senzorů