Informace o bakalářském studiu

Ústav v současné době zajišťuje výuku základních fyzikálních předmětů Fyzika I (N444101), příp. Základy fyziky (N444022) a Laboratoř fyziky (N444003) pro všechny bakalářské studijní programy strukturovaného modelu studia na VŠCHT Praha. V návaznosti na tyto předměty ústav nabízí povinně volitelné nebo volitelné předměty Fyzika II (N444006) a Biofyzika (N444010).

Dále se ústav podílí na přípravě absolventů tříletého bakalářského programu Inženýrství a management v oboru Procesní inženýrství a management, tříletého bakalářského programu Chemická informatika a bioinformatika v oboru Inženýrská informatika, tříletého bakalářského programu Chemie v oboru Chemie a tříletého bakalářského programu Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství v oboru Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství.

Nejen pro uvedené obory, ale i pro ostatní bakalářské obory na VŠCHT Praha, zajišťuje ústav výuku předmětů Základy strojnictví (N444005), Základy elektroniky (N444007), Měření v ochraně životního prostředí (N444008), Měřicí a řídicí technika (N444004), Laboratoř měřicí a řídicí techniky (N444020), Programování a řízení moderních měřicích systémů (N444025) a Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé senzory (N444028).

Aktuální informace o bakalářském studiu v LS 2016/2017

 Aktuální informace o bakalářském studiu na VŠCHT Praha spolu se studijními plány jednotlivých oborů naleznete zde.

 Informace o zkušebních termínech a termínech testů předmětů Fyzika I, Fyzika II a Fyzika A  v LS 2016/2017 budou zveřejněny v nejbližší době.

Studenti se na zkoušky přihlašují prostřednictvím SIS. Zápočty z fyziky získané v zimním semestru 2016/17 uznává vedoucí ústavu.

 

Státní závěrečné zkoušky a obhajoby bakalářských prací

Aktuální platné pokyny k psaní bakalářských prací naleznete zde.

Informace o tematických okruzích pro státní závěrečnou zkoušku bakalářského studijního programu v akademickém roce 2016/17 najdete na www fakulty FCHI

Okruhy ke SZZ v bakalářském studiu 

Předměty zajišťované ústavem v bakalářských studijních programech

Číslo předmětuNázev předmětuPřednášejícíSemestr
N444001 Fyzika I Hofmann, Urbanová, Jirešová, Scholtz letní
N444003 Laboratoř z fyziky Fišer (vedoucí) zimní
N444004 Měřicí a řídicí technika Kadlec, Fišer letní
N444005 Základy strojnictví Ekrt letní
N444006 Fyzika II. Urbanová zimní
N444008 Měření v ochraně životního prostředí Bartovský zimní
N444010 Biofyzika Scholtz zimní
N444020 Laboratoř měřicí a řídicí techniky Fitl (vedoucí) letní
N444022 Základy fyziky Hofmann, Jirešová letní
N444024 Fyzika A Hofmann letní
N444026 Fyzika B Hofmann zimní
N444025 Programování a řízení moderních měřicích systémů Kopecký, Fitl letní
N444028 Technologie a vlastnosti tenkých vrstev, tenkovrstvé senzory Vrňata, Kopecký, Fitl zimní