Projekty PIGA 2017

C1_VŠCHT_2017_023: Inovace laboratorní výuky měřicí techniky a metrologie

Řešitel: Ing. Jan Vlček, Ph.D.

Výsledky projektu
(pro přístup je nutné se zalogovat do intranetu ÚFMT jménem a heslem domény VSCHT)

 

C1_VŠCHT_2017_053: Vybudování laboratorní stanice pro měření ve střídavých obvodech

Řešitel: Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.

Výsledky projektu
(pro přístup je nutné se zalogovat do intranetu ÚFMT jménem a heslem domény VSCHT)

 

Projekty PIGA 2016

C_VSCHT_2016_072: Vytvoření nové optické úlohy pro Laboratoř fyziky

Řešitel: Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.

Závěrečná zpráva s přílohami je zde:

Výsledky projektu
(pro přístup je nutné se zalogovat do intranetu ÚFMT jménem a heslem domény VSCHT)

 

C_VSCHT_2016_063: Rozšíření laboratorní výuky v oblasti senzoriky a nanomateriálů pro senzory

Řešitel: doc. Ing. Dr. Martin Vrňata

Závěrečná zpráva s přílohami je zde:

Výsledky projektu
(pro přístup je nutné se zalogovat do intranetu ÚFMT jménem a heslem domény VSCHT)

 

C_VŠCHT_2016_026 Inovace laboratorních úloh pro předmět DSP D403026 „Pokročilé metody charakterizace pevných látek“

Hlavní řešitel: prof. Ing. Květoslav Růžička, CSc. (ústav 403)
Spoluřešitelé z ÚFMT: doc. Dr. Ing. Martin Vrňata, Ing. Přemysl Fitl, Ph.D., Ing. Jan Vlček, Ph.D.

Závěrečná zpráva s přílohami je zde:

Výsledky projektu
(pro přístup je nutné se zalogovat do intranetu ÚFMT jménem a heslem domény VSCHT)

 

Projekty studentů a akademických pracovníků PIGA 2015

Doba řešení uvedených projektů: 1.3. 2015 - 31.12. 2015

 C_VSCHT_2015_043: Inovace výuky fyziky v magisterském programu Procesní inženýrství a informatika

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc.

Závěrečná zpráva s přílohami včetně textu studujní opory je zde:

Výsledky projektu
(pro přístup je nutné se zalogovat do intranetu ÚFMT jménem a heslem domény VSCHT)

 

C_VSCHT_2015_044: Inovace laboratoře měřicí a řídicí techniky

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Jan Vlček, Ph.D.

Výsledky projektu 
(pro přístup je nutné se zalogovat do intranetu ÚFMT jménem a heslem domény VSCHT)

 

C_VSCHT_2015_080: Inovace přístrojového vybavení v laboratoři fyziky

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.

 

C_VSCHT_2015_086: LabVIEW Academy na VŠCHT Praha

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Přemysl Fitl, Ph.D.

Výsledky projektu
(pro přístup je nutné se zalogovat do intranetu ÚFMT jménem a heslem domény VSCHT)

 

Projekty studentů a akademických pracovníků PIGA 2014 (ukončené)

C_VŠCHT_2014_008: Inovace úlohy v laboratoři fyziky

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.

 

C_VŠCHT_2014_023: Inovace laboratorní výuky zahraničních studentů v předmětech měřicí a řídicí techniky

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: Ing. Dušan Kopecký, Ph.D.

 

C_VŠCHT_2014_007: Inovace laboratoře a laboratorních úloh předmětu Biofyzika

Řešitelské pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Řešitel: doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.