Operační program Praha - Adaptabilita (OPPA)

Prostředky ze strukturálních fondů jsou investovány do zlepšení podmínek života občanů členských zemí EU. Operační program Praha - Adaptabilita, který je financován z Evropského sociálního fondu, má cíl prostřednictvím investic do vzdělávání, lidských zdrojů a škol zlepšit a usnadnit život Pražanů.

Operační program Praha – Adaptabilita je zaměřen na podporu konkurenceschopnosti, boje proti sociálnímu vyloučení a vstupu na trh práce obyvatel Prahy. Cílem programu je podpořit profesní potenciál zaměstnanců, pomoci lidem, kterým ve vstupu na trh práce brání nějaká překážka, a v neposlední řadě investovat do rozvoje škol, nových studijních programů a vzdělávání učitelů.
Více informací o programu naleznete na oficiálních stránkách Operačního programu Praha - Adaptibilita.

3 loga velikost 50

Ústav fyziky a měřicí techniky se v rámci OPPA Prioritní osy 3 - Modernizace počátečního vzdělávání  podílel na řešení tří projektů:

    • Inovace bakalářského studijního programu Chemie - moderní vzdělávání podpořené použitím notebooků - CZ.2.17/3.1.00/33248
    • Inovace inženýrsky zaměřených magisterských programů na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha - CZ.2.17/3.1.00/33254
    • Zvýšení úspěšnosti studia v bakalářských studijních programech na VŠCHT Praha - CZ.2.17/3.1.00/33351