čísloautornázevvedoucírok
1 Ing. L. Rousek Monitory škodlivin v ovzduší s chemickými senzory doc. Ing. J. Fexa, CSc.  
2 Ing. V. Babuška Piezoelektrické senzory a jejich využití pro měření adsorpce plynu doc. Ing. T. Bartovský, CSc.  
3 Ing. M. Rada Jednočipový mikropočítač v analyzátoru hořlavých plynů doc. Ing. T. Bartovský, CSc.  
4 Ing. P. Štekl Automatizovaný systém pro proměřování vlastností pelistorových senzorů doc. Ing. K. Kadlec, CSc.  
5 Ing. L. Fišer Měření koncentrace ethanolu ve fermentačním médiu doc. Ing. K. Kadlec, CSc.  
6 Ing. J. Karabel Optimalizace měřicího systému s chemickým senzorem Ing. E. Jirák, CSc.  
7 Ing. R. Káňa Mikrokalorické senzory se sendvičovou strukturou doc. Ing. K. Kadlec, CSc.  
8 Ing. F. Kinovič Měření koncentrace organických halogenderivátů pelistorovým senzorem doc. Ing. K. Kadlec, CSc.  
9 Ing. J. Gabriel Charakterizace tenkých vrstev deponovaných laserovými technologiemi Ing. Dr. M. Vrňata  
10 Ing. A. Korbářová Obrazová analýza opticky rozlišitelných heterogenních směsí Ing. E. Jirák, CSc.  
11 Ing. D. Kopecký Chemické senzory plynů s aktivními vrstvami na bázi organických látek Ing. Dr. M. Vrňata  
12

Mgr. J. Seidl

Vysokofrekvenční metody snímání signálů u plynových senzorů doc. Ing. J. Hofmann, CSc.  
13 Ing. J. Vlček Studium nanostrukturovaných diamantových vrstev doc. Ing. Dr. M. Vrňata  
14 Ing. J. Kopecká 1-D struktury vodivých polymerů pro chemické senzory doc. Ing. Dr. M. Vrňata