Seznam dokončených diplomových prací 2007 - současnost

čísloautornázevvedoucírok
506 Horák P. Dekontaminační vlastnosti elektricky stabilizovaného korónového výboje Ing. J. Khun, Ph.D. 2009
507 Škodová J. Příprava organických vrstev a vyhodnocení jejich morfologie obrazovou analýzou Ing. O. Ekrt, Ph.D 2009
508 Vláčilová L. Digitální evoluce Ing. V. Scholtz, Ph.D. 2009
509 Vlček J. Příprava tenkých vrstev metodou pulsní laserové depozice Doc. M. Vrňata 2009
510 Rusyniak L. Impedanční měření na chemických vodivostních senzorech Doc. M. Vrňata 2010
511 Procházka M. Bezdotykové měření teploty chemických senzorů Doc. K. Kadlec 2011
512 Kommová L. Parametry korónového výboje v závislosti na vlhkosti atmosféry Ing. V. Scholtz, Ph.D. 2012
513 Štěpánková B. Nově pozorované módy korónového výboje Ing. V. Scholtz, Ph.D. 2012
514 Tomeček D. Tenké vrstvy organických polovodičů pro chemické senzory Ing. P. Fitl, Ph.D. 2015
515 Neuhauser M. Laboratorní stanice pro výuku programování mikrosystémů PLC Ing. P. Fitl, Ph.D. 2015
516 Vaňková P. Elektronová mikroskopie FE-SEM a spektroskopie EDS pro studium povrchů chemických senzorů Ing. D. Kopecký, Ph.D. 2016
517 Hozák P. Mikrobicidní účinky střídavého koronového výboje generovaného Teslovým transformátorem v měřicí cele Doc. V. Scholtz 2016
518 Fara J. Senzorová pole pro detekci plynů Ing. P. Fitl, Ph.D. 2018
519 Otta J. Přímé laserové psaní pro přípravu chemických senzorů Ing. P. Fitl, Ph.D. 2018

Seznam dokončených diplomových prací mezi lety 1960 - 2007 ve formátu PDF