Meteostanice
Ústavu fyziky a měřicí techniky

Aktuální počasí

Dne 21.11. 2019 se na Ústavu fyziky a měřicí techniky konala Studentská vědecká konference v sekci Fyzika a měřicí technika. Konference se zúčastnilo devět studentů z různých pracovních skupin. K vidění byly zajímavé příspěvky, na které se můžete podívat ve sborníku příspěvků.

 

Sponzoři naší sekce byli:

  • ÚJV Řež, a. s., jejímž zástupcem je pan Ing. Martin Straka, Ph.D.
  • Laboratory Imaging s.r.o.

                                    ujv rez        

Předmět Laboratoř fyziky začíná 1. týden semestru podle rozvrhu jednotlivých skupin. Účast na úvodní hodině je povinná, a to i pro studenty, kteří se chystají na postupový test.

Pokud se student ze závažných důvodů nemůže dostavit na úvodní hodinu své skupiny, je možné a účelné úvodní hodinu absolvovat s jiným turnusem 1. týden semestru. Pokud se student ze závažných důvodů na úvodní hodinu nebude moci dostavit vůbec, musí před 1. měřením dodatečně absolvovat test bezpečnosti práce, kterým potvrdí prostudování bezpečnostních pravidel. 

Upozornění pro studenty, kteří mají první týden výuky Laboratoř z organické chemie: úvodní hodinu Laboratoří fyziky můžete také absolvovat na turnusu, který začíná ve čtvrtek od 17 hodin.

Obecná informace: Laboratoř fyziky se koná pravidelně každý týden, přičemž trvá tři výukové hodiny. Termín laboratoří si studenti zvolí a zapíší standardně na začátku semestru v SISu.

Vyhlášku pro Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu FORENZNÍ ANALÝZA naleznete zde

 

Srdečně Vás zveme na přednášku, která se koná již v pondělí 20.5. 2019 od 17:00 v posluchárně BI.

Na upoutávku se můžete podívat zde ttp://plasma.vscht.cz/fyzchem/Upoutavka-SI-jednotky.gif

Termíny testů a zkoušek z fyziky v letním semestru 2018/2019 a rozpis do poslucháren jsou uvedeny zde.

Rozpis do turnusů a pracovních skupin v laboratořích se uskuteční první týden semestru ve středu 20. 2. 2019 od 8:30 do 9:00 a od 13:00 do 13:30 v místnosti č. B303 (budova B - třetí patro). Turnusy budou dva (8:00-11:00, 11:00-14:00 – kapacita každého turnusu je 28 studentů)

Druhý týden semestru 27.2.2019 bude výuka zahájena dle rozdělení do turnusů od 8:00 a od 11:00 v počítačové učebně BS9. Na úvodní hodině budete seznámeni s rozpisem prací a organizací laboratoří v průběhu semestru.