Státní závěrečné zkoušky posluchačů bakalářského studijního programu Forenzní analýza
se budou konat dne 26. června 2020 na Ústavu fyziky a měřicí techniky v místnosti B 212.