Již v počátku vyhlášení pandemie COVID-19 se Česká republika spolu s celým světem potýkala s dramatickým nedostatkem ochranných pomůcek včetně jednorázových roušek a respirátorů. Jednou z atraktivních možností rychlé a levné výroby ochranných prostředků se ukázal být 3D tisk. Ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v. v. i., Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové a rakouským výzkumným ústavem Children’s Cancer Research Institute sídlícím ve Vídni jsme jednoznačně prokázali, že PLA je vhodným materiálem pro výrobu ochranných polomasek pomocí 3D tisku, a kromě toho je plně dezinfikovatelný běžně dostupnými prostředky. Tudíž tyto polomasky představují účinnou ochrannou pomůcku a lze je použít i opakovaně.

Aldebaran bulletin 24/2020