V této nevšední době přinášíme trochu neobvyklý, ale velice aktuální bulletin popisující náš původní a zatím nezveřejněný výzkum, ve kterém jsme vyvinuli generátor nízkoteplotního plazmatu KVKV01 vhodný pro dezinfekci různých objektů a účinný i proti koronaviru SARS-CoV-2. Tento generátor může být použit i pro dezinfekci nedostatkových respirátorů, neboť nezpůsobuje ztrátu jejich filtrační účinnosti. Předkládané výsledky byly dosažené v Laboratoři nízkoteplotního plazmatu na Ústavu fyziky a měřicí techniky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a podstatnou částí k nim přispěla spolupráce s centrem klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v. v. i. a firmou AVEC CHEM s. r. o. ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Aldebaran bulletin 21/2020