Vzhledem k mimořádné situaci není v předmětech Fyzika I a Fyzika A možné psát průběžné testy. Proto nahrazuji původní podmínku získání zápočtu podmínkou spočívající v řízeném a hodnoceném řešení domácích úkolů. Příslušný cvičící zadá každému studentovi v průběhu semestru 20 příkladů k samostatnému řešení, každý příklad bude hodnocen max. 10 body. K získání zápočtu musí student získat minimálně 5 bodů z každého zadaného příkladu. V případě nezískání zápočtu touto cestou, je možné absolvovat souhrnný test podle pokynů cvičícího. Zápočet je možné získat nejpozději do 16.6.2020.

Pokud nedojde k jiné dohodě mezi cvičícím a studentem, probíhá veškerá komunikace prostřednictvím školního e-mailu. Formu zveřejňování úkolů a jejich odevzdávání stanoví každý cvičící individuálně, přičemž přihlíží k potřebám a možnostem studentů.

Zkoušky z předmětů Fyzika I a Fyzika A proběhnou kontaktně v malém počtu osob způsobem odpovídajícím aktuálnímu znění výnosu rektora o přítomnosti ve škole v době opatření souvisejících s COVID–19. Ve výjimečných případech může zkouška proběhnout bezkontaktně po domluvě s vedoucím ústavu. Ruší se hromadná písemná zkouška. Písemná zkouška proběhne individuálně jako součást ústní zkoušky. Platí původně zveřejněné termíny zkoušek. Navíc vypíše každý přednášející dostatek dalších termínů dle potřeby.

Ke zkoušce se studenti přihlašují prostřednictvím Studentského informačního systému k příslušnému přednášejícímu. Přesný časový rozpis zveřejní každý přednášející 24 h předem ve Studentském informačním systému v detailu termínu v kolonce Informace.

 

Zkušební termíny

26/5

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

2/6

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

9/6

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

16/6

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

23/6

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

25/8

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

1/9

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

Doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.

vedoucí ústavu