Rektor VŠCHT Praha udělil naší kolegyni Janě Jirešové cenu prof. Jitky Moravcové pro rok 2019 za vynikající pedagogickou činnost.

Srdečně blahopřejeme!