Rozpis do turnusů a pracovních skupin v laboratořích se uskuteční první týden semestru ve středu 20. 2. 2019 od 8:30 do 9:00 a od 13:00 do 13:30 v místnosti č. B303 (budova B - třetí patro). Turnusy budou dva (8:00-11:00, 11:00-14:00 – kapacita každého turnusu je 28 studentů)

Druhý týden semestru 27.2.2019 bude výuka zahájena dle rozdělení do turnusů od 8:00 a od 11:00 v počítačové učebně BS9. Na úvodní hodině budete seznámeni s rozpisem prací a organizací laboratoří v průběhu semestru.