Laboratoře z měřicí a řídicí techniky v letním semestru 2018

                                                                       

Rozpis do turnusů a pracovních skupin v laboratořích se uskuteční první týden semestru ve středu 21. 2. 2018 od 8:30 do 9:00 a od 13:00 do 13:30 v místnosti č. B303 (budova B - třetí patro). Turnusy budou dva (8:00-11:00, 11:00-14:00 – kapacita každého turnusu je 28 studentů)

Druhý týden semestru 28.2.2015 od 8:00 bude pro všechny studenty hromadně zahájena laboratorní výuka úvodem a školením o bezpečností práce  (zahájení bude z prostorových důvodů v místnosti laboratoře Fyziky B212 - druhé patro).

Účast všech studentů na školení bezpečnosti práce v LMŘT je povinná.