Bc. Stanislav Valtera, student magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii z Ústavu fyziky a měřicí techniky, se zúčastnil 64. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017. Zde, za svoji prezentovanou práci s názvem "Syntéza 3-D strukturovaného polypyrrolu" získal Studentskou cenu děkana FCHT VŠCHT.
Gratulujeme jemu i jeho vedoucím práce Ing. Jitce Kopecké, Ph.D. a Ing. Dušanu Kopeckému, Ph.D.

Více informací můžete nalézt zde.

 chis