Jsme na Facebooku!

Facebook ÚFMT

Bc. Stanislav Valtera, student magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii z Ústavu fyziky a měřicí techniky, se zúčastnil 64. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017. Zde, za svoji prezentovanou práci s názvem "Syntéza 3-D strukturovaného polypyrrolu" získal Studentskou cenu děkana FCHT VŠCHT.
Gratulujeme jemu i jeho vedoucím práce Ing. Jitce Kopecké, Ph.D. a Ing. Dušanu Kopeckému, Ph.D.

Více informací můžete nalézt zde.

 chis

 

Projekt NATO SPS

nato

Řešíme projekt Solid state gas sensors against security and military threads pod záštitou Severoatlantické aliance. Podívejte se na nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v oblasti chemických senzorů bojových látek a tagantů výbušnin jichž jsme dosáhli.

Studentské práce

Studentské práce
Blíží se závěr vašeho studia a hledáte proto vhodnou bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci? Náš ústav každoročně vypisuje celou řadu prací. Můžete se díky ní zúčastnit zajímavého výzkumu, či získat dobrý základ do praxe.

Učební pomůcky

Učební pomůcky
Hledáte návody na laboratorní úlohy, chyběli jste na přednášce nebo se připravujete na zkoušku? Podívejte se do naší rozsáhlé databáze elektronických pomůcek k jednotlivým předmětům.