Jsme na Facebooku!

Facebook ÚFMT

Student Bc. Martin Hruška z Ústavu fyziky a měřicí techniky je čerstvým absolventem bakalářského oboru Chemie. Zvítězil v soutěži ABB University Award 2017, kde se svou bakalářskou prací s názvem „Foto- a termo-indukované děje na tenkých vrstvách chemických senzorů" obsadil první místo v kategorii „nejlepší bakalářská práce".
Gratulujeme jemu, jeho vedoucímu práce Ing. Přemyslu Fitlovi, Ph.D. i jeho konzultantovi Ing. Davidu Tomečkovi !

Více informací můžete nalézt zde a zde.

170621 abb uniaward 0194

170621 abb uniaward 1032

 

Projekt NATO SPS

nato

Řešíme projekt Solid state gas sensors against security and military threads pod záštitou Severoatlantické aliance. Podívejte se na nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v oblasti chemických senzorů bojových látek a tagantů výbušnin jichž jsme dosáhli.

Studentské práce

Studentské práce
Blíží se závěr vašeho studia a hledáte proto vhodnou bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci? Náš ústav každoročně vypisuje celou řadu prací. Můžete se díky ní zúčastnit zajímavého výzkumu, či získat dobrý základ do praxe.

Učební pomůcky

Učební pomůcky
Hledáte návody na laboratorní úlohy, chyběli jste na přednášce nebo se připravujete na zkoušku? Podívejte se do naší rozsáhlé databáze elektronických pomůcek k jednotlivým předmětům.