Student Bc. Martin Hruška z Ústavu fyziky a měřicí techniky je čerstvým absolventem bakalářského oboru Chemie. Zvítězil v soutěži ABB University Award 2017, kde se svou bakalářskou prací s názvem „Foto- a termo-indukované děje na tenkých vrstvách chemických senzorů" obsadil první místo v kategorii „nejlepší bakalářská práce".
Gratulujeme jemu, jeho vedoucímu práce Ing. Přemyslu Fitlovi, Ph.D. i jeho konzultantovi Ing. Davidu Tomečkovi !

Více informací můžete nalézt zde a zde.

170621 abb uniaward 0194

170621 abb uniaward 1032