Studenti, kteří nezískali zápočet z předmětu Fyzika I a chtějí nastoupit do Laboratoří fyziky, mají příležitost získat zápočet úspěšným absolvováním postupového testu, který se bude konat v pátek 20.9. od 14:00 v laboratoři B212. Náhradní ani opravný termín tohoto testu není možný. Na test se studenti přihlásí na úvodní hodině v laboratoři fyziky.