Jsme na Facebooku!

Facebook ÚFMT

Studenti, kteří nezískali zápočet z předmětu Fyzika I a chtějí nastoupit do Laboratoří fyziky, mají příležitost získat zápočet úspěšným absolvováním postupového testu, který se bude konat v pátek 22.9. 2017 v místnosti B212 od 14:00. Náhradní ani opravný termín tohoto testu není možný. Na test se studenti přihlásí na úvodní hodině v laboratoři fyziky.

Projekt NATO SPS

nato

Řešíme projekt Solid state gas sensors against security and military threads pod záštitou Severoatlantické aliance. Podívejte se na nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v oblasti chemických senzorů bojových látek a tagantů výbušnin jichž jsme dosáhli.

Studentské práce

Studentské práce
Blíží se závěr vašeho studia a hledáte proto vhodnou bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci? Náš ústav každoročně vypisuje celou řadu prací. Můžete se díky ní zúčastnit zajímavého výzkumu, či získat dobrý základ do praxe.

Učební pomůcky

Učební pomůcky
Hledáte návody na laboratorní úlohy, chyběli jste na přednášce nebo se připravujete na zkoušku? Podívejte se do naší rozsáhlé databáze elektronických pomůcek k jednotlivým předmětům.