Jsme na Facebooku!

Facebook ÚFMT

Rozpis do turnusů a pracovních skupin v laboratořích se uskuteční první týden semestru ve středu 15. 2. 2017 od 8:30 do 9:00 a od 13:00 do 13:30 v místnosti č. B303 (budova B - třetí patro)
Druhý týden semestru 22.2.2017 bude zahájena laboratorní výuka úvodem a školením o bezpečností práce  (zahájení bude z prostorových důvodů v místnosti laboratoře Fyziky B212 - druhé patro).
Účast všech studentů na školení bezpečnosti práce v LMŘT je povinná.

Na úvodní hodinu si doneste vytištěný materiál k úvodnímu cvičení zde (je nutné se zalogovat uživatelským jménem a heslem jako do sítě VŠCHT).

Projekt NATO SPS

nato

Řešíme projekt Solid state gas sensors against security and military threads pod záštitou Severoatlantické aliance. Podívejte se na nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v oblasti chemických senzorů bojových látek a tagantů výbušnin jichž jsme dosáhli.

Studentské práce

Studentské práce
Blíží se závěr vašeho studia a hledáte proto vhodnou bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci? Náš ústav každoročně vypisuje celou řadu prací. Můžete se díky ní zúčastnit zajímavého výzkumu, či získat dobrý základ do praxe.

Učební pomůcky

Učební pomůcky
Hledáte návody na laboratorní úlohy, chyběli jste na přednášce nebo se připravujete na zkoušku? Podívejte se do naší rozsáhlé databáze elektronických pomůcek k jednotlivým předmětům.