Jsme na Facebooku!

Facebook ÚFMT

Dne 21.11. 2016 se na Ústavu fyziky a měřicí techniky konala Studentská vědecká konference v sekci Fyzika a měřicí technika. Konference se zúčastnilo deset studentů z různých pracovních skupin našeho ústavu. K vidění byly zajímavé příspěvky, na které se můžete podívat ve sborníku příspěvků.

Sponzorem naší sekce byl ÚJV Řež, a. s., jejímž zástupcem byl pan Ing. Martin Straka, Ph.D.

Umístění na prvních třech místech bylo následující:
1. Anna Petrová s prací Elektronová mikroanalýza kosterních pozůstatků
2. Stanislav Valtera s prací Příprava a charakterizace 3D struktur polypyrrolu
3. Matěj Černý s prací Separace zlatých a křemíkových nanočástic dle velikosti a náboje

dsc 1011

dsc 1015 sponzor

  Sponzorem naší sekce byl ÚJV Řež, a.s. v zastoupení pana Ing. Martina Straky, Ph.D.

 

Projekt NATO SPS

nato

Řešíme projekt Solid state gas sensors against security and military threads pod záštitou Severoatlantické aliance. Podívejte se na nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v oblasti chemických senzorů bojových látek a tagantů výbušnin jichž jsme dosáhli.

Studentské práce

Studentské práce
Blíží se závěr vašeho studia a hledáte proto vhodnou bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci? Náš ústav každoročně vypisuje celou řadu prací. Můžete se díky ní zúčastnit zajímavého výzkumu, či získat dobrý základ do praxe.

Učební pomůcky

Učební pomůcky
Hledáte návody na laboratorní úlohy, chyběli jste na přednášce nebo se připravujete na zkoušku? Podívejte se do naší rozsáhlé databáze elektronických pomůcek k jednotlivým předmětům.