Meteostanice
Ústavu fyziky a měřicí techniky

Aktuální počasí

Státní závěrečné zkoušky posluchačů bakalářského studijního programu Forenzní analýza
se budou konat dne 26. června 2020 na Ústavu fyziky a měřicí techniky v místnosti B 212.

Již v počátku vyhlášení pandemie COVID-19 se Česká republika spolu s celým světem potýkala s dramatickým nedostatkem ochranných pomůcek včetně jednorázových roušek a respirátorů. Jednou z atraktivních možností rychlé a levné výroby ochranných prostředků se ukázal být 3D tisk. Ve spolupráci s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v. v. i., Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové a rakouským výzkumným ústavem Children’s Cancer Research Institute sídlícím ve Vídni jsme jednoznačně prokázali, že PLA je vhodným materiálem pro výrobu ochranných polomasek pomocí 3D tisku, a kromě toho je plně dezinfikovatelný běžně dostupnými prostředky. Tudíž tyto polomasky představují účinnou ochrannou pomůcku a lze je použít i opakovaně.

Aldebaran bulletin 24/2020

V této nevšední době přinášíme trochu neobvyklý, ale velice aktuální bulletin popisující náš původní a zatím nezveřejněný výzkum, ve kterém jsme vyvinuli generátor nízkoteplotního plazmatu KVKV01 vhodný pro dezinfekci různých objektů a účinný i proti koronaviru SARS-CoV-2. Tento generátor může být použit i pro dezinfekci nedostatkových respirátorů, neboť nezpůsobuje ztrátu jejich filtrační účinnosti. Předkládané výsledky byly dosažené v Laboratoři nízkoteplotního plazmatu na Ústavu fyziky a měřicí techniky Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a podstatnou částí k nim přispěla spolupráce s centrem klinických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, s Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v. v. i. a firmou AVEC CHEM s. r. o. ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Aldebaran bulletin 21/2020

Ve středu 20. května 2020 od 13 hodin proběhne obhajoba disertační práce Ing. Evy Marešové na téma:

  • MĚŘENÍ ELEKTROFYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ VRSTEV        ORGANICKÝCH POLOVODIČŮ PRO SENZORIKU
  • školitel: Prof. Dr. Ing. Martin Vrňata
  • oponenti: Prof. Ing. Zdeněk Zelinger, CSc. (AV ČR), Prof. Ing. Tomáš Wágner, DrSc. (ÚPCE)

Obhajoba se uskuteční formou videokonference v systému MS TEAMS s názvem 445-0365-ObhajobaDSP. Prosíme zájemce o zaslání emailového spojení na adresu [Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.]Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (s předmětem: “ObhajobaDisertace”) do 18.5.2020. Informace k připojení následně automaticky rozešle systém MS TEAMS.

Vzhledem k mimořádné situaci není v předmětech Fyzika I a Fyzika A možné psát průběžné testy. Proto nahrazuji původní podmínku získání zápočtu podmínkou spočívající v řízeném a hodnoceném řešení domácích úkolů. Příslušný cvičící zadá každému studentovi v průběhu semestru 20 příkladů k samostatnému řešení, každý příklad bude hodnocen max. 10 body. K získání zápočtu musí student získat minimálně 5 bodů z každého zadaného příkladu. V případě nezískání zápočtu touto cestou, je možné absolvovat souhrnný test podle pokynů cvičícího. Zápočet je možné získat nejpozději do 16.6.2020.

Pokud nedojde k jiné dohodě mezi cvičícím a studentem, probíhá veškerá komunikace prostřednictvím školního e-mailu. Formu zveřejňování úkolů a jejich odevzdávání stanoví každý cvičící individuálně, přičemž přihlíží k potřebám a možnostem studentů.

Zkoušky z předmětů Fyzika I a Fyzika A proběhnou kontaktně v malém počtu osob způsobem odpovídajícím aktuálnímu znění výnosu rektora o přítomnosti ve škole v době opatření souvisejících s COVID–19. Ve výjimečných případech může zkouška proběhnout bezkontaktně po domluvě s vedoucím ústavu. Ruší se hromadná písemná zkouška. Písemná zkouška proběhne individuálně jako součást ústní zkoušky. Platí původně zveřejněné termíny zkoušek. Navíc vypíše každý přednášející dostatek dalších termínů dle potřeby.

Ke zkoušce se studenti přihlašují prostřednictvím Studentského informačního systému k příslušnému přednášejícímu. Přesný časový rozpis zveřejní každý přednášející 24 h předem ve Studentském informačním systému v detailu termínu v kolonce Informace.

 

Zkušební termíny

26/5

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

2/6

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

9/6

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

16/6

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

23/6

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

25/8

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

1/9

úterý

9:00 – 16:00

Fyzika I, Fyzika A, Fyzika II

Doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.

vedoucí ústavu

Termíny zkoušek z Fyziky v LS 2019/2020 naleznete zde

 

Vážení studenti,
vzhledem k mimořádné situaci není v předmětech Fyzika I a Fyzika A možné psát 1. průběžný test a je nejisté, zdali bude možné psát 2. průběžný test. Jako vedoucí ústavu nahrazuji původní podmínku získání zápočtu podmínkou spočívající v řízeném a hodnoceném řešení domácích úkolů. Příslušný cvičící zadá každému studentovi v průběhu semestru 20 příkladů k samostatnému řešení, každý příklad bude hodnocen max. 10 body. K získání zápočtu musí student získat minimálně 5 bodů z každého zadaného příkladu. V případě nezískání zápočtu touto cestou, je možné absolvovat souhrnný test za původních podmínek v termínech, které budou zveřejněny podle vývoje situace. Pokud nedojde k jiné dohodě mezi cvičícím a studentem, probíhá veškerá komunikace prostřednictvím školního e-mailu. Formu zveřejňování úkolů a jejich odevzdávání stanoví každý cvičící individuálně, přičemž přihlíží k potřebám a možnostem studentů.

Přeji vám všem pevné zdraví a mnoho zdaru při samostudiu.

Vladimír Scholtz
vedoucí ústavu

Informace k organizaci a náplni prvního průběžného testu z fyziky v LS 2019/2020 najdete zde

Rozpis do poslucháren podle paralelek na první průběžný test naleznete níže.

 

Rozpis do poslucháren podle paralelek a termíny testů a zkoušek z fyziky v letním semestru 2019/2020 naleznete zde

 

Rektor VŠCHT Praha udělil naší kolegyni Janě Jirešové cenu prof. Jitky Moravcové pro rok 2019 za vynikající pedagogickou činnost.

Srdečně blahopřejeme!

Náš kolega Josef Khun získal cenu v anketě o nejoblíbenějšího učitele VŠCHT Praha, tímto mu gratulujeme a věříme, že Vám i v budoucích letech bude Ústav fyziky a měřicí techniky dělat jen radost.

S touto radostnou zprávou se ústav loučí v kalendářním roce 2019 a přeje příjemné prožití svátků a hodně zdarů u zkoušek!