Jsme na Facebooku!

Facebook ÚFMT

Srdečně Vás všechny zveme na Předvánoční Nobelovskou přednášku, která se koná již ve středu 12.12. 2018 od 17:00 v posluchárně BI.

nobel prize talk 12 12 2018

 

 

Termíny testů a zkoušek z fyziky v zimním semestru 2018/2019 a rozpis do poslucháren jsou uvedeny zde.

Předmět Laboratoř fyziky začíná 1. týden semestru podle rozvrhu jednotlivých skupin. Účast na úvodní hodině je povinná, a to i pro studenty, kteří se chystají na postupový test (viz informace výše).

Pokud se student ze závažných důvodů nemůže dostavit na úvodní hodinu své skupiny, je možné a účelné úvodní hodinu absolvovat s jiným turnusem 1. týden semestru. Pokud se student ze závažných důvodů na úvodní hodinu nebude moci dostavit vůbec, musí před 1. měřením dodatečně absolvovat test bezpečnosti práce, kterým potvrdí prostudování bezpečnostních pravidel. 

Upozornění pro studenty, kteří mají první týden výuky Laboratoř z organické chemie: uvodní hodinu Laboratoří fyziky můžete také absolvovat na turnusu, který začíná ve čtvrtek od 17 hodin.

Obecná informace: Laboratoř fyziky se koná pravidelně každý týden, přičemž trvá tři výukové hodiny. Termín laboratoří si studenti zvolí a zapíší standardně na začátku semestru v SISu.

Studenti, kteří nezískali zápočet z předmětu Fyzika I a chtějí nastoupit do Laboratoří fyziky, mají příležitost získat zápočet úspěšným absolvováním postupového testu, který se bude konat v pátek 21.9. 2018 v místnosti B212 od 14:00. Náhradní ani opravný termín tohoto testu není možný. Na test se studenti přihlásí na úvodní hodině v laboratoři fyziky.

 

Laboratoře z měřicí a řídicí techniky v letním semestru 2018

                                                                       

Rozpis do turnusů a pracovních skupin v laboratořích se uskuteční první týden semestru ve středu 21. 2. 2018 od 8:30 do 9:00 a od 13:00 do 13:30 v místnosti č. B303 (budova B - třetí patro). Turnusy budou dva (8:00-11:00, 11:00-14:00 – kapacita každého turnusu je 28 studentů)

Druhý týden semestru 28.2.2015 od 8:00 bude pro všechny studenty hromadně zahájena laboratorní výuka úvodem a školením o bezpečností práce  (zahájení bude z prostorových důvodů v místnosti laboratoře Fyziky B212 - druhé patro).

Účast všech studentů na školení bezpečnosti práce v LMŘT je povinná.

Dne 20.11. 2017 se na Ústavu fyziky a měřicí techniky konala Studentská vědecká konference v sekci Fyzika a měřicí technika. Konference se zúčastnilo osm studentů z různých pracovních skupin našeho ústavu. K vidění byly zajímavé příspěvky, na které se můžete podívat ve sborníku příspěvků.

Umístění na prvních třech místech bylo následující:
1. Bc. Martin Hruška s prací Fotoregenerace chemických senzorů na bázi ftalocyaninů
2. Bc. Lucie Kujalová s prací Výsledky předběžné studie léčby onychomykóz nízkoteplotním plazmatem
3. Kateřina Jarkovská s prací Nanostrukturované oxidy pro aktivní vrstvy chemirezistorů

dsc 0904

 

Sponzoři naší sekce byli:

  • ÚJV Řež, a. s., jejímž zástupcem je pan Ing. Martin Straka, Ph.D.
  • Sysmex CZ, s.r.o., jejímž zástupcem je pan Ing. Jiří Protivínský, Ph.D.
  • National Instruments (Czech Republic), s r.o.

                            ujv rez                                sysmex 

         national instruments   msd

 

Bc. Stanislav Valtera, student magisterského studijního oboru Senzorika a kybernetika v chemii z Ústavu fyziky a měřicí techniky, se zúčastnil 64. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2017. Zde, za svoji prezentovanou práci s názvem "Syntéza 3-D strukturovaného polypyrrolu" získal Studentskou cenu děkana FCHT VŠCHT.
Gratulujeme jemu i jeho vedoucím práce Ing. Jitce Kopecké, Ph.D. a Ing. Dušanu Kopeckému, Ph.D.

Více informací můžete nalézt zde.

 chis

 

Student Bc. Martin Hruška z Ústavu fyziky a měřicí techniky je čerstvým absolventem bakalářského oboru Chemie. Zvítězil v soutěži ABB University Award 2017, kde se svou bakalářskou prací s názvem „Foto- a termo-indukované děje na tenkých vrstvách chemických senzorů" obsadil první místo v kategorii „nejlepší bakalářská práce".
Gratulujeme jemu, jeho vedoucímu práce Ing. Přemyslu Fitlovi, Ph.D. i jeho konzultantovi Ing. Davidu Tomečkovi !

Více informací můžete nalézt zde a zde.

170621 abb uniaward 0194

170621 abb uniaward 1032

 

Projekt NATO SPS

nato

Řešíme projekt Solid state gas sensors against security and military threads pod záštitou Severoatlantické aliance. Podívejte se na nejnovější výsledky výzkumu a vývoje v oblasti chemických senzorů bojových látek a tagantů výbušnin jichž jsme dosáhli.

Studentské práce

Studentské práce
Blíží se závěr vašeho studia a hledáte proto vhodnou bakalářskou, magisterskou či doktorskou práci? Náš ústav každoročně vypisuje celou řadu prací. Můžete se díky ní zúčastnit zajímavého výzkumu, či získat dobrý základ do praxe.

Učební pomůcky

Učební pomůcky
Hledáte návody na laboratorní úlohy, chyběli jste na přednášce nebo se připravujete na zkoušku? Podívejte se do naší rozsáhlé databáze elektronických pomůcek k jednotlivým předmětům.