Meteostanice
Ústavu fyziky a měřicí techniky

Aktuální počasí

Vážení studenti,
vzhledem k mimořádné situaci není v předmětech Fyzika I a Fyzika A možné psát 1. průběžný test a je nejisté, zdali bude možné psát 2. průběžný test. Jako vedoucí ústavu nahrazuji původní podmínku získání zápočtu podmínkou spočívající v řízeném a hodnoceném řešení domácích úkolů. Příslušný cvičící zadá každému studentovi v průběhu semestru 20 příkladů k samostatnému řešení, každý příklad bude hodnocen max. 10 body. K získání zápočtu musí student získat minimálně 5 bodů z každého zadaného příkladu. V případě nezískání zápočtu touto cestou, je možné absolvovat souhrnný test za původních podmínek v termínech, které budou zveřejněny podle vývoje situace. Pokud nedojde k jiné dohodě mezi cvičícím a studentem, probíhá veškerá komunikace prostřednictvím školního e-mailu. Formu zveřejňování úkolů a jejich odevzdávání stanoví každý cvičící individuálně, přičemž přihlíží k potřebám a možnostem studentů.

Přeji vám všem pevné zdraví a mnoho zdaru při samostudiu.

Vladimír Scholtz
vedoucí ústavu

Informace k organizaci a náplni prvního průběžného testu z fyziky v LS 2019/2020 najdete zde

Rozpis do poslucháren podle paralelek na první průběžný test naleznete níže.

 

Rozpis do poslucháren podle paralelek a termíny testů a zkoušek z fyziky v letním semestru 2019/2020 naleznete zde

 

Rektor VŠCHT Praha udělil naší kolegyni Janě Jirešové cenu prof. Jitky Moravcové pro rok 2019 za vynikající pedagogickou činnost.

Srdečně blahopřejeme!

Náš kolega Josef Khun získal cenu v anketě o nejoblíbenějšího učitele VŠCHT Praha, tímto mu gratulujeme a věříme, že Vám i v budoucích letech bude Ústav fyziky a měřicí techniky dělat jen radost.

S touto radostnou zprávou se ústav loučí v kalendářním roce 2019 a přeje příjemné prožití svátků a hodně zdarů u zkoušek!

Dne 21.11. 2019 se na Ústavu fyziky a měřicí techniky konala Studentská vědecká konference v sekci Fyzika a měřicí technika. Konference se zúčastnilo devět studentů z různých pracovních skupin. K vidění byly zajímavé příspěvky, na které se můžete podívat ve sborníku příspěvků.

 

Sponzoři naší sekce byli:

  • ÚJV Řež, a. s., jejímž zástupcem je pan Ing. Martin Straka, Ph.D.
  • Laboratory Imaging s.r.o.

                                    ujv rez        

Předmět Laboratoř fyziky začíná 1. týden semestru podle rozvrhu jednotlivých skupin. Účast na úvodní hodině je povinná, a to i pro studenty, kteří se chystají na postupový test.

Pokud se student ze závažných důvodů nemůže dostavit na úvodní hodinu své skupiny, je možné a účelné úvodní hodinu absolvovat s jiným turnusem 1. týden semestru. Pokud se student ze závažných důvodů na úvodní hodinu nebude moci dostavit vůbec, musí před 1. měřením dodatečně absolvovat test bezpečnosti práce, kterým potvrdí prostudování bezpečnostních pravidel. 

Upozornění pro studenty, kteří mají první týden výuky Laboratoř z organické chemie: úvodní hodinu Laboratoří fyziky můžete také absolvovat na turnusu, který začíná ve čtvrtek od 17 hodin.

Obecná informace: Laboratoř fyziky se koná pravidelně každý týden, přičemž trvá tři výukové hodiny. Termín laboratoří si studenti zvolí a zapíší standardně na začátku semestru v SISu.

Vyhlášku pro Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu FORENZNÍ ANALÝZA naleznete zde

 

Srdečně Vás zveme na přednášku, která se koná již v pondělí 20.5. 2019 od 17:00 v posluchárně BI.

Na upoutávku se můžete podívat zde ttp://plasma.vscht.cz/fyzchem/Upoutavka-SI-jednotky.gif

Termíny testů a zkoušek z fyziky v letním semestru 2018/2019 a rozpis do poslucháren jsou uvedeny zde.

Rozpis do turnusů a pracovních skupin v laboratořích se uskuteční první týden semestru ve středu 20. 2. 2019 od 8:30 do 9:00 a od 13:00 do 13:30 v místnosti č. B303 (budova B - třetí patro). Turnusy budou dva (8:00-11:00, 11:00-14:00 – kapacita každého turnusu je 28 studentů)

Druhý týden semestru 27.2.2019 bude výuka zahájena dle rozdělení do turnusů od 8:00 a od 11:00 v počítačové učebně BS9. Na úvodní hodině budete seznámeni s rozpisem prací a organizací laboratoří v průběhu semestru.