Meteostanice
Ústavu fyziky a měřicí techniky

Aktuální počasí

Dne 21.11. 2019 se na Ústavu fyziky a měřicí techniky konala Studentská vědecká konference v sekci Fyzika a měřicí technika. Konference se zúčastnilo devět studentů z různých pracovních skupin. K vidění byly zajímavé příspěvky, na které se můžete podívat ve sborníku příspěvků.

 

Sponzoři naší sekce byli:

  • ÚJV Řež, a. s., jejímž zástupcem je pan Ing. Martin Straka, Ph.D.
  • Laboratory Imaging s.r.o.

                                    ujv rez        

Termíny testů a zkoušek z fyziky v zimním semestru 2019/2020 naleznete zde

 

  • V zimním semestru 2019-2020 si můžete Fyziku I zapsat znovu, zápočet získaný v předchozím letním semestru vám uzná Dr. Jirešová (vyčkejte však s návštěvou u něj do cca třetího týdne semestru, aby šlo již zápočet zapsat do SISu).
  • Výuka v zimním semestru probíhá ve středu v posluchárně B35 od 8:00 do 9:50 formou řádné přednášky, od 10:00 do 10:50 se budeme věnovat obtížnějším partiím a bude prostor i na Vaše dotazy.
  • Seminář se bude konat ve čtvrtek od 16:00 v místnosti B36.
  • Zápočtové testy pro ty z Vás, kteří ještě zápočet nezískali, se budou předběžně konat v 6. a 12. týdnu semestru (bude upřesněno do konce týdne), pro zisk zápočtu potřebujete v součtu z obou testů opět minimálně 50 % bodů.
  • První zkouškový předtermín bude již na konci září, další pak v polovině října, v polovině listopadu a v polovině prosince.
  • Požadavky ke zkoušce zůstávají stejné jako v letním semestru.

 

První zkušební termín z Fyziky I a Fyziky A v ZS 2019-20 se bude konat v pondělí 30.9. od 17:00 v laboratoři B212. 
Zkušební termín na ZS si bude možné v SISu vypsat teprve až druhý týden semestru, tj. od 23.9.

 

Studenti, kteří nezískali zápočet z předmětu Fyzika I a chtějí nastoupit do Laboratoří fyziky, mají příležitost získat zápočet úspěšným absolvováním postupového testu, který se bude konat v pátek 20.9. od 14:00 v laboratoři B212. Náhradní ani opravný termín tohoto testu není možný. Na test se studenti přihlásí na úvodní hodině v laboratoři fyziky.

 

Předmět Laboratoř fyziky začíná 1. týden semestru podle rozvrhu jednotlivých skupin. Účast na úvodní hodině je povinná, a to i pro studenty, kteří se chystají na postupový test.

Pokud se student ze závažných důvodů nemůže dostavit na úvodní hodinu své skupiny, je možné a účelné úvodní hodinu absolvovat s jiným turnusem 1. týden semestru. Pokud se student ze závažných důvodů na úvodní hodinu nebude moci dostavit vůbec, musí před 1. měřením dodatečně absolvovat test bezpečnosti práce, kterým potvrdí prostudování bezpečnostních pravidel. 

Upozornění pro studenty, kteří mají první týden výuky Laboratoř z organické chemie: úvodní hodinu Laboratoří fyziky můžete také absolvovat na turnusu, který začíná ve čtvrtek od 17 hodin.

Obecná informace: Laboratoř fyziky se koná pravidelně každý týden, přičemž trvá tři výukové hodiny. Termín laboratoří si studenti zvolí a zapíší standardně na začátku semestru v SISu.

Vyhlášku pro Státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu FORENZNÍ ANALÝZA naleznete zde

 

Srdečně Vás zveme na přednášku, která se koná již v pondělí 20.5. 2019 od 17:00 v posluchárně BI.

Na upoutávku se můžete podívat zde ttp://plasma.vscht.cz/fyzchem/Upoutavka-SI-jednotky.gif

Termíny testů a zkoušek z fyziky v letním semestru 2018/2019 a rozpis do poslucháren jsou uvedeny zde.

Rozpis do turnusů a pracovních skupin v laboratořích se uskuteční první týden semestru ve středu 20. 2. 2019 od 8:30 do 9:00 a od 13:00 do 13:30 v místnosti č. B303 (budova B - třetí patro). Turnusy budou dva (8:00-11:00, 11:00-14:00 – kapacita každého turnusu je 28 studentů)

Druhý týden semestru 27.2.2019 bude výuka zahájena dle rozdělení do turnusů od 8:00 a od 11:00 v počítačové učebně BS9. Na úvodní hodině budete seznámeni s rozpisem prací a organizací laboratoří v průběhu semestru.